SEO kļūdas, ko grūti konstatēt

SEO optimizācija vienmēr prasa zināšanas un izpratni par pareizajiem scenārijiem kā rīkoties, lai uzlabotu lapas sniegumu un rezultātus. Arī tipiskākās kļūdas ir salīdzinoši viegli konstatēt un novērst. Tādas kā neatbilstošu atslēgvārdu lietošana, lapas tehniskās problēmas un nepiemērotība dažādām ierīcēm, ir viegli konstatēt un novērst. Tomēr, ir dažādas SEO kļūdas, kuras pamanīt un labot iespējams tika iedziļinoties situācijā un veicot padziļinātu izpēti.

Satura dublēšana

Viena no SEO optimizācijas pakalpojumu sadaļām ir dublētā satura dzēšana. Tieši dublēts saturs ir viena no kļūdām, ko diezgan sarežģīti konstatēt. Dublēts saturs iespējams slēpjas dažādās lapas sadaļās un pats ar sevi konkurējot, samazina lapas kvalitāti, algoritma novērtējumu un lapas ielādes ātrumu. Kā arī ārējie linki, kas ved uz vienādiem satura galamērķiem, novirza lapu no sasniedzamajiem mērķiem.

Problēmas ar attēliem

Protams, attēli un video veicina lapas iesaisti un piesaista apmeklētāju uzmanību. Tomēr, ar attēliem un video formāta materiāliem mēdz būt arī dažādas problēmas, kas var kavēt lapas sasniegumus ceļā uz pirmajām pozīcijām Google meklētāja rezultātos. Kā piemēram, attēla un video izmērs var būt par lielu, tā kavējot lapas ielādes ātrumu. Vai arī, ja kādā situācijā attēls netiek parādīts un tam nav pievienots apraksts, tas arī negatīvi ietekmē lapas novērtējumu.

Savstarpēji konkurējoši atslēgvārdi

Arī atslēgvārdu savstarpējā konkurēšana jeb tā sauktais atslēgvārdu kanibālisms rodas tad, ja lapas saturā tiek izmantoti vairāki līdzīgi atslēgvārdi, kas savstarpēji viens ar otru konkurē. Lai izmainītu šo situāciju, jāsāk gan ar satura plānošanu, gan esošā satura analizēšana. Labākais scenārijs ir izvirzīt galvenos atslēgvārdus un pie tiem arī pieturēties, tā izvairoties no pārāk plašas atslēgvārdu dažādības. Šis ir līdzīgi kā ar dublēto saturu, kad kvantitāte traucē kvalitātei un labākiem rezultātiem. Bieži vien šīs abas kļūdas tiešā veidā arī ir saistītas un vienlaicīgi novēršamas.

Ja arī jūsu uzņēmumam nepieciešams profesionāli veikts SEO optimizācijas process, ieskatieties SEO Aģentūras pakalpojumu sadaļā. Mūsu zinošā komanda gan palīdzēs jums novērtēt lapas šī brīža stāvokli, gan pieņemt lēmumus un soļus, lai sasniegtu vēlamos rezultātus un nonāktu Google meklētāja pirmajās pozīcijās.