Vai ikviens var būt grāmatvedis?

Likums nenosaka, ka katram uzņēmumam obligāti ir nepieciešams grāmatvedis. Ja uzņēmums ir neliels, ja valdes loceklim ir nepieciešamās zināšanas, iespējams, grāmatvedības kārtošanu var veikt viņš pats. Taču jāņem vērā, ka šī ir specifiska joma, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, ko profesionāļi apgūst daudzu gadu garumā un nekad nebeidz mācīties, lai būtu lietas kursā par aktuālajām izmaiņām.

Galvenais likums

Galvenais likums, kas nosaka visus pamata principus, kas jāievēro ikvienai personai, ir Grāmatvedības likums. Tajā apkoptas visas pamata prasības un tas ir iepriekšējā likuma “Par grāmatvedību” pēctecis. Minētais likums nosaka grāmatvedības kārtošanas prasības un pienākumu uzņēmumiem, nodrošinot gada pārskata vai citu pārskatu sagatavošanu, kā arī citu grāmatvedības uzdevumu izpildei nepieciešamo grāmatvedības informāciju par saimnieciskajiem darījumiem.

Galvenie uzdevumi

Likumā skaidri definēts, kādi ir galvenie grāmatvedības uzdevumi. Tie ir šādi:

–        Nodrošināt uzņēmuma vadību ar grāmatvedības informāciju;

–        Nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma mantu, saistībām, finansiālo stāvokli, saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu;

–        Veikt nodokļu aprēķināšanu;

–        Nodrošināt ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskata periodiem.

Vai tiešām var ikviens?

Mūsdienīgam grāmatvedim ir jāspēj paveikt ļoti daudzas lietas. Viņam jābūt ne tikai nodokļu, grāmatvedības jautājumu ekspertam, bet jāprot arī strādāt ar elektroniskiem dokumentiem un dažādām programmām, jāpārzina personāla jautājumu un nereti arī jāspēj pieņemt uzņēmumam nozīmīgi finanšu lēmumi. Iespējams, ja runa ir par pašnodarbināto, to tiešām ar atbilstošām zināšanām var nokārtot paša spēkiem, taču, ja uzņēmumā ir pāris darbinieki, labāk tomēr sadarboties ar grāmatvedi – https://www.liepajniekiem.lv/arhivs/kapec-jaizvairas-no-gramatvedibas-kartosanas-pasam/

Taču ir arī trešais variants – iespēja piesaistīt ārpakalpojumu sniedzēju, kurš faktiski neatradīsies uzņēmuma telpās, ar kuru nebūs noslēgts darba līgums, taču kuram varēs uzticēt veikt visus vai daļu grāmatvedības darbu.

Tas ir labs vidusceļš tiem, kas nevar atļauties vai nevēlas algot darbinieku – grāmatvedi, jo ārpakalpojumā iespējams uzticēt veikt gan pilnībā visus grāmatvedības kārtošanas darbus, gan arī vien daļu no tiem, piemēram, tikai gada pārskatu vai atskaišu sagatavošanu un nodokļu aprēķinu veikšanu.

Corsax.lv komanda ir pieredzējusi dažāda veida grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanā! Sazinieties un noteikti atradīsim ko piedāvājamu arī jums!